Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Zorg- en welzijnsprojecten nog verder ondersteunen

Niettegenstaande een duidelijke inhaalbeweging, blijven er inspanningen nodig voor een goede spreiding van het aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen in onze regio. Ook armoedebestrijding vergt bijkomende aandacht. Om zorg- en welzijnsinstellingen die willen uitbreiden te ondersteunen bij de aankoop van gronden en panden werd recent specifiek voor onze provincie Vlabzorginvest opgericht. Zorginstellingen voor mensen met een handicap, dagcentra voor ouderen, kinderopvanginitiatieven … krijgen zo een injectie van 2,5 miljoen euro. Die inspanning willen we in de toekomst blijven aanhouden.