Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Vluchten evenwichtig verspreiden over Vlaanderen en Brussel.

De nationale luchthaven van Zaventem is een grote troef voor onze provincie. Onze luchthaven is – na de haven van Antwerpen – de tweede belangrijkste economische poort van het land. We kiezen daarom voor een duurzaam toekomstproject voor de luchthaven, waarbij een reëel evenwicht tot stand komt tussen de economische tewerkstellingskansen die de luchthaven biedt én de leefbaarheid en de levenskwaliteit van de omwonenden. Dat evenwicht houdt in dat de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zich situeert binnen de huidige grenzen van het luchthavendomein. Een uitbreiding van de infrastructuur met een verlenging van startbaan 25L komt er voor ons dus niet. Dat zou de leefbaarheid van een aantal dorpskernen rechtstreeks in het gedrang brengen.