Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

(Secundair) onderwijs verder ondersteunen.

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaams-Brabant moet hoog blijven. In stedelijke gebieden staat de capaciteit evenwel onder druk en stelt de internationalisering het onderwijs voor nieuwe uitdagingen én kansen. Daarom willen we bijkomende investeringen doen in scholenbouw, en het bijzonder secundair onderwijs. Daarnaast willen we ook verder inzetten op de kennis van het Nederlands door in elke school een taalcoach aan te duiden die leerlingen met taalachterstand begeleidt in een aangepast taaltraject en collega’s ondersteunt in de klas. En elke leerling moet een taalturbo krijgen: een screening, taaltraject en taalbad indien nodig.