Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Respect voor de eigenheid van landelijke gemeentes.

CD&V wil de eigenheid versterken van landelijke gemeentes en regio’s, zoals het Pajottenland of het Hageland. Daarom verzetten wij ons tegen verplichte fusies, in het bijzonder van landelijke gemeentes bij steden. Daarenboven ijveren we voor meer Vlaamse middelen voor landelijke gemeentes die onder druk staan van verstedelijking. Vandaag ontvangt Antwerpen bijvoorbeeld 1308 euro per inwoner, Leuven slechts 587 euro en een gemeente als Beersel amper 151 euro. Die verdeling moet evenwichtiger! Tot slot moet landelijk gebied bereikbaar blijven met het openbaar vervoer.