Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Het politiekader in alle politiezones volledig invullen.

CD&V Vlaams-Brabant wil verder inzetten op de nodige mensen en middelen op vlak van politie en veiligheid. Zo ijveren we voor een intergemeentelijke integratie-ambtenaar per politiezone. Ook willen we dat – indien gewenst – politiezones makkelijker kunnen fuseren en willen we meer mensen en middelen inzetten voor de Noodcentrale 101, het interventiekorps en het Kanaalplan. We rollen het ANPR-netwerk verder uit en voorzien grootschalige controle-acties tegen woninginbraken en rondtrekkende dadergroepen. 
Op gerechtelijk vlak focussen we verder op de vredegerechten als nabijheidsrecht en willen we het parket van Halle-Vilvoorde performanter maken om een actief vervolgingsbeleid te kunnen verder zetten.