Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Gemeentes die investeren in groene open ruimte extra ondersteunen.

Ook al omringt onze provincie de hoofdstad van het land en van Europa, toch moeten we blijven waken over haar unieke open groene ruimtes, schone lucht en landelijk karakter. Het budget voor de aangekochte oppervlakte groen door het Agentschap Natuur en Bos in Vlaams-Brabant is opgetrokken van 3.467.285 euro in 2009 naar 5.849.498 euro in 2018. Om het natuurbeleid in Vlaams-Brabant in de toekomst een extra impuls te geven, willen we gemeentes die investeren in groene open ruimte daarvoor belonen met extra middelen vanuit het Gemeentefonds.