Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Een betere inburgering van nieuwkomers.

Het Nederlands en de taalwetgeving zijn belangrijk. We blijven ijveren voor de bescherming van het Vlaamse karakter, in het bijzonder van de Vlaamse Rand. We gaan voor een warme samenleving dankzij een sterke sociale samenhang tussen alle inwoners. Een vlotte integratie willen we bevorderen door kennis van het Nederlands, jobs voor allen, openheid en wederzijds respect. Daartegenover moet een versterkt opleidingsaanbod Nederlands als tweede taal (NT2) staan.