Warm en welvarend Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. CD&V Vlaams-Brabant schuift daarom een aantal prioriteiten naar voor die specifiek gericht zijn op de inwoners van onze provincie.

Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

Vlaams-Brabant is niet alleen de duurste provincie om een eigen woning te verwerven, maar ook het duurst om te huren. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de betaalbaarheid van wonen in eigen streek. Daarbij willen we lokale besturen ondersteunen bij maatregelen die jonge gezinnen moeten toelaten om in de eigen streek te blijven wonen. Vlabinvest moet ook worden ingezet – en de nodige extra middelen krijgen – om een deel van de broodnodige 6.000 extra bescheiden woningen te realiseren. Hierbij is extra aandacht nodig voor starterswoningen voor jonge gezinnen en alleenstaanden.