6
Monique De Dobbeleer
Kamer
Voornaam Monique
Achternaam De Dobbeleer
Leeftijd 57
Geboorteplaats Ninove
Woonplaats Diest
Monique De Dobbeleer
Mijn beroep:
Directeur KVLV/Schepen Welzijn en Dorpsontwikkeling

Mijn opleiding:
sociaal cultureel werk

Mijn hobby's:
lezen, muziek, wandelen, fietsen

Mijn favoriete plek in Vlaams-Brabant:
Het natuurgebied "de vallei van de drie Beken"

Mijn favoriete streekproduct:
De Diesterse kaastaart

Mijn levensmotto:
Voor ieder probleem, is er een oplossing.

Mijn minst leuke karaktertrek:
Ik ben een beetje eigenzinnig.

Mijn 3 sterkste kwaliteiten:
Dynamisch
Innovatief
Inspirerend

Op deze verwezenlijking ben ik het meest trots:
Directeur mogen zijn van de grootste vrouwenbeweging van Vlaanderen

Dit onderwerp krijgt volgens mij te veel aandacht in de media:
De angst voor het samenleven met mensen van een andere origine

Hier zou ik meer media-aandacht aan geven:
Focus op participatie trajecten met bewoners en vrijwilligers

Deze film heeft mij het meest geïnspireerd:
Mandela: Long walk to freedom

Deze song of artiest maakt mij altijd goedgezind:
Björk