3
Peter Van Kemseke
Europa
Voornaam Peter
Achternaam Van Kemseke
Leeftijd 51
Woonplaats Vilvoorde
Peter Van Kemseke
Beroep:
kabinetsmedewerker vice-voorzitter Europese Commissie

Mijn favoriete plek in Vlaams-Brabant:
Kanaalpark in Vilvoorde en het Begijnhof in Leuven. Het eerste als voorbeeld van vernieuwing van een oude industriele site, het tweede als voorbeeld van hoe je de geschiedenis kan behouden in een nieuwe vorm. Door beide stroomt water, bron van voortdurende beweging.

Mijn favoriete streekproduct:
de Pjeirefretter (Vilvoords bier)

Mijn levensmotto:
Deliberando saepe, perit occasio, of zoals in ‘Rigoureus’ van The Scene: ‘Voor wie wacht komt altijd alles veel te laat’.

Mijn minst leuke karaktertrek:
Ongeduldig, absoluut :)

Mijn 3 sterkste kwaliteiten:
Empathie, open-minded, nieuwsgierig

Op deze verwezenlijking ben ik het meest trots:
De oprichting van het Global Covenant of Mayors, een mondiaal netwerk van meer dan 9000 steden die werken aan een beter klimaat, en een toffe relatie van intussen al meer dan 20 jaar natuurlijk!

Dit onderwerp krijgt volgens mij te veel aandacht in de media:
Alle berichten die niet grondig gefactcheckt zijn.

Hier zou ik meer media-aandacht aan geven:
Wat Europa concreet betekent voor onze regio en ons land.

Deze film heeft mij het meest geïnspireerd:
Modern Times van Charlie Chaplin (en Star Trek!)

Deze song of artiest maakt mij altijd goedgezind:
Beatiful Day van U2