1
Kris Peeters
Lijsttrekker
Europa
Voornaam Kris
Achternaam Peeters
Leeftijd 61
Kris Peeters
Mijn beroep:
Federaal vice-premier, minister van Werk, Economie en Consumenten belast met Buitenlandse Handel

Mijn gezin:
Gehuwd met Ann en vader van Karel